0(424) 238 6406
0(530) 053 2352
Çarşı M. Hacı Hayri C. 11/P-7 Elazığ
Giriş Yap | Üye Ol

İş Yerleri Afet Farkındalık Eğitimi Webinarı (Online – İnternet Üzerinden) 

1 Eylül 2021 Çarþamba – Saat: 14:00

Birliğimiz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlığı (AFAD) iþ birliğinde internet üzerinden gerçekleþtirilecek olan eğitimde afetler kapsamında iþ yerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranıþlar anlatılacak, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.